PEVNÁ VAZBA V8 UMĚLECKÝCH KNIH, VĚDECKÝCH KNIH, PAPERBACKŮ, MANUÁLŮ