Co je ISO 9001

Norma ISO 9001 specifikuje základní požadavky na systém managementu jakosti v organizacích, které chtějí a potřebují prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků, a které usilují o zvyšování spokojenosti zákazníka. Systém managementu jakosti řeší současné problémy a předchází problémům budoucím. Jedním ze základních principů je trvalé zlepšování systému managementu jakosti.

Přínosy certifikace ISO 9001

  • výrazné zvýšení důvěryhodnosti a spolehlivosti ve vztahu k zákazníkům a ve vtahu k dalším zainteresovaným stranám (například investoři, peněžní ústavy, pojišťovny, veřejná správa)
  • rozšíření obchodních příležitostí v exportní oblasti a v oblasti státních zakázek
  • řízení podniku k jakosti se stává know-how podniku, které je neustále rozvíjeno
  • orientace na dlouhodobé zisky a jejich maximalizaci, s ohledem na ekologii, bezpečnost procesů a především pak kvalitní produkci
  • zvýšení konkurenceschopnosti podniku

Firma Durabo má platný certfikát ISO 9001 od roku 2000.

This post is also available in: en | de |